Gratis online conversieprogramma van PDF naar DWG

Gratis online conversieprogramma van PDF naar DWG
pdf to dwg converter

* Selecteer een PDF-bestand (tot 3 MB):

The file was not converted. Timeout exceeded.

Dank je! Het DWG-bestand is naar je e-mailadres verstuurd.

* E-mailadres om het DWG-bestand naar te versturen:*

  • Bestandsgrootte max. 3 MB
  • De eerste 2 pagina's van het bestand worden geconverteerd
  • Met de gratis online conversieservice van PDF naar DWG kan je max. 2 bestanden per dag converteren

ABViewer Enterprise conversieprogramma PDF naar DWG voor pc

ABViewer converteert PDF-data in bewerkbare AutoCad DWG-eenheden: lijnen, polylijnen, arceerlijnen, bogen, ellipsen en afbeeldingen.

  • Conversie van alle pagina's in een PDF-bestand of een enkele pagina van een PDF-bestand naar DWG
  • Optie PDF-lagen naar DWG-lagen
  • Speciale toepassing om de tekening te schalen ten opzichte van het basissegment

134 EUR 188 EUR