CAD .NET

CAD .NET

Updated: June 14, 2023 | Version 15.0 NEW

CAD .NET is een bibliotheek om oplossingen te ontwikkelen in een .NET-omgeving. De bibliotheek ondersteunt AutoCAD® DWG, DXF, PLT en andere CAD-formaten.

De bibliotheek kan worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen:

 • werken met industriële tekeningen tijdens alle projectstadia
 • toezicht houden op programma's en ze vanop afstand bedienen
 • CNC-bewerkingen
 • data exporteren naar CAD-formaten
 • werken met databases
 • documentbeheersystemen
 • zeer gespecialiseerde producten die van tekeningen gebruik maken

Kenmerken

CAD .NET verleent gebruikers de volgende basisfuncties, die kunnen worden gebruikt in het project dat wordt ontwikkeld:

FunctiesVersies
ImporterenEnterprise
CAD-formaten, rasterafbeeldingen en metabestanden importeren
Van nul af aan een nieuwe tekening beginnen
Toegang tot de gegevensstructuur van tekeningen
Tekeninggegevens programmatisch toevoegen/bewerken
Tekeninggegevens visueel toevoegen/bewerken -
Weergave en afdrukken
Besturingselementen voor CAD-tekeningen
Naar rasterformaten en metabestanden exporteren
Naar CAD-formaten exporteren -
DWG/DXF naar G-Code -

Technische specificaties:

 • Ondersteuning van Visual Studio 2005 en nieuwere versies
 • Compatibel met de Microsoft .NET CLI programmeertalen
 • De bibliotheek is gecompileerd met de instructie ANY_CPU, waardoor hij compatibel is met x86- en x64-platformen
 • Voor de installatie zijn noch AutoCAD, noch andere toepassingen van derde partijen vereist
 • Kan met behulp van ASP.NET-technologie worden gebruikt in servertoepassingen.
 • Aan de basis van de bibliotheekinterface ligt een structuur van overgeërfde klassen
 • Overgeërfde besturingselementen uit Windows Forms voor CAD-tekeningen
 • Visualisatiemogelijkheid met behulp van GDI+ of OpenGL
 • Demoprojecten voor C# en VB.NET
 • Documentatie beschikbaar als CHM en Microsoft hulpbestand 2.0/3.0

In de tabel worden de door CAD .NET ondersteunde formaten weergegeven:

 DXFDWGCGMHPGL / PLTSTLPDFSVGGBREMF / WMFGDSIIRaster:
BMP / JPG / GIF / TIFF / PNG
Importeren
Exporteren

Besturingselementen

CAD .NET bezorgt de gebruiker besturingselementen die zijn overgeërfd van Windows Forms voor de weergaven van CAD-tekeningen. Deze elementen bevinden zich gewoonlijk in Windows Form maar kunnen zich ook bevinden op de WPF-pagina. Als je een webgebaseerd besturingselement van ASP .NET nodig hebt, kan dat bijkomend worden geleverd. Zie Web CAD SDK.

De klasse CADPictureBox is de basisimplementatie van het besturingselement waarmee vectortekeningen worden weergegeven. Visueel bevat CADPictureBox maar één zone voor het uittekenen van visualisaties en kan het in het te ontwikkelen project worden uitgebreid met de nodige besturingselementen. EditorDemo is een voorbeeld van een project dat CADPictureBox gebruikt.

Элемент CADPictureBox

De klasse CADEditorControl bevat een implementatie van de vereiste event en settings handlers. Om hiermee aan de slag te gaan volstaat het om het besturingselement in het formulier te plaatsen. CADEditorControl omvat panning, in-/uitzoomen, selectie van visuele entiteiten en maakt het gebruik mogelijk van functies zoals de creatie van visuele entiteiten, visuele bewerking met behulp van markeringen en het Eigenschappenvenster, uitlijn-, raster- en orthomodi. Het demoprogramma EditorControl hoe dit besturingselement kan worden gebruikt.

Редактирование примитивы в CAD .NET

Gebruik in CNC-machines

CAD .NET kan worden gebruikt voor ontwikkeling van software die gegevens voorbereidt voor CNC-machines. Het DXF-formaat dat door de bibliotheek wordt ondersteund is één van de vaakst gebruikte formaten voor het verwerken van tweedimensionale oppervlakken. Dankzij de toegang tot de tekeninggegevens hebben gebruikers toegang tot alle nodige verwerkingsinformatie.

De bibliotheek maakt het ook mogelijk om entiteiten te transformeren, inclusief de omzetting van de teksten van de oorspronkelijke tekening in polylijnen met uiterst precieze gekromde lijnsegmenten. Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn bij laserbewerking.

Ondersteuning en ontwikkeling

Wij antwoorden met plezier op al je vragen over de bibliotheek en helpen je bij de keuze van de meest gepaste licentie. Technische vragen kan je richten naar support@cadsofttools.com.

Als je de functies niet vindt die je nodig hebt voor de uitvoering van je opdracht, wend je dan tot ons voor op maat gemaakte verbeteringen. Laat een bericht achter op info@cadsofttools.com.